Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - otwarta dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn otwarta dzienne
Mechanika i budowa maszyn modelowanie 3D otwarta dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych otwarta dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe otwarta dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych otwarta dzienne
 

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji otwarta dzienne
Administracja administracja skarbowa zamknięta --
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego otwarta dzienne/zaoczne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie otwarta dzienne
Ekonomia przedsiębiorczość gospodarcza otwarta zaoczne
Ekonomia ekonomika menedżerska otwarta dzienne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych otwarta dzienne
Filologia filologia angielska - nauczycielska otwarta dzienne
Filologia filologia angielska - języki obce w biznesie zamknięta --
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego zamknięta --
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media otwarta dzienne
Logopedia   otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną otwarta dzienne
 

 

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Logopedia neurologopedia otwarta dzienne
Pedagogika wczesna edukacja otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika medialna otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią otwarta zamknięta
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otwarta dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych otwarta dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych otwarta dzienne/zaoczne
 

 

 

Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - otwarta dzienne
Pedagogika specjalna - otwarta dzienne